15.07. – Rodzime talenty

Home »  15.07. – Rodzime talenty

15.07. (sobota), 20:00 – Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Rodzime talenty – koncert kameralny
Bilety: 35/25 zł (KUP BILET)

Owocem muzycznego spotkania trójki wybitnych polskich artystów będzie koncert Rodzime Talenty, na który zapraszamy do Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

W interpretacji tria artystów, z których dwójka pochodzi z Torunia :

  • skrzypaczki Anny Marii Staśkiewicz – laureatki III nagrody na XIII Międzynarodowym Konkursie im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 r.,
  • pianisty Pawła Wakarecego – finalisty XVI Konkursu Chopinowskiego,
  • oraz towarzyszącego im wiolonczelisty Marcina Zdunika (laureata I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie), usłyszymy dwa Tria fortepianowe-  Panufnika i Schuberta.

Program koncertu został skonstruowany w taki sposób, aby zaprezentować wciąż rzadko wykonywaną kompozycję Andrzeja Panufnika, wybitnego polskiego kompozytora ubiegłego wieku, w kontekście zaliczanej do kanonu repertuarowego twórczości Franciszka Schuberta, prekursora muzycznego romantyzmu.

Oba utwory oferują lekkie, delikatne brzmienie zespołu, nawiązują do mozartowskich wzorców piękna muzycznego. Krótkie, piętnastominutowe Trio Panufnika pełnić będzie w koncercie funkcję uwertury do szeroko zakrojonej formy Tria B-dur Schuberta.

Trio fortepianowe Panufnika jest utworem otwierającym katalog jego twórczości , stanowiąc pierwszą i jedyną zachowaną  kompozycję przedwojenną (zrekonstruowaną z pamięci przez kompozytora po wojnie – oryginalne partytury spłonęły podczas Powstania Warszawskiego).
Sam kompozytor uznawał dzieło za swoje „pierwsze poważne osiągnięcie kompozytorskie”.
Kompozycja z jednej strony zachwyca odbiorców młodzieńczą witalnością , z drugiej natomiast dojrzałością warsztatu. Jan Maklakiewicz, wybitny krytyk muzyczny tak m.in. pisał o utworze:  Akcenty młodzieńczych buntów, zmagań i poszukiwań, akcenty mocne i zdecydowane, owiane najszczerszym romantyzmem świeżych porywów inwencji tematycznej o nieprawdopodobnie bogatej i różnorodnej skali uczuciowej, które słyszymy w muzyce Panufnika, naprowadzają nas na pewne analogie z muzyką Brahmsa. Bogatą treść wewnętrzną swego Tria fortepianowego zamknął Andrzej Panufnik w wytworne i barwne ramy zewnętrzne.