Miejsca koncertowe

Home »  Miejsca koncertowe

Na wniosek inicjatywy społecznej, Sejm RP ogłosił rok 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”. Wiąże się to z okrągłą, 550. rocznicą pierwszego wolnego spływu Wisłą. Po II pokoju toruńskim podpisanym 19 października 1466, rzeka na całej swojej długości trafiła pod polskie panowanie. Inauguracja w roku 1467 rozpoczęła 300-letni okres świetności królowej polskich rzek. Celem działań związanych z obchodami jest tworzenie trwałych efektów – projektów, cyklicznych działań i produktów turystycznych, kulturalnych, społecznych o charakterze lokalnym, jak również ogólnokrajowym, które mają budować dobrą markę rzeki. Z tej okazji, na Wiśle zbudowano specjalną scenę, na której odbywać się będą koncerty, przedstawienia oraz inne uroczystości związane ze świętowaniem wspomnianych obchodów.

Dzięki położeniu Torunia nad Wisłą, w miejscu łączenia się najważniejszych dróg handlowych Polski piastowskiej, a równocześnie na granicy państwa krzyżackiego i Królestwa Polskiego, miasto było niejako wewnętrznym portem morskim obszarów Polski. Toruński handel opierał się zarówno o żeglugę wiślaną, jak i morską. Dziś miejsce to zwane Bulwarem Filadelfijskim jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców i turystów. Swoją funkcję i kształt przybrało w 1973 roku, z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Nazwę, którą nosi od 1976 roku zawdzięcza amerykańskiemu miastu partnerskiemu Filadelfii.


Ratusz Staromiejski
Budynek najważniejszego niegdyś miejsca w mieście to jeden z najokazalszych gotyckich obiektów wielkomiejskich w Europie. Jego obecna forma stanowi rezultat wielowiekowych przekształceń architektonicznych. Powstał w końcu XIV wieku w okresie szczytowego rozwoju miasta. Ewenementem była również jego funkcjonalność – łączył w sobie zarówno funkcje handlowe, administracyjne i sądownicze. Dziś obiekt należy do Muzeum Okręgowego i gromadzi w swoich wnętrzach zbiory sztuki gotyckiej, rzemiosła artystycznego, poczet królów polskich, galerię malarstwa polskiego, toruńskie monety oraz niezwykle cenny skarb ze Skrwilna i Nieszawy.


Sala Mieszczańska
Sala Mieszczańska przyjęła swoją nazwę od znajdującej się tu kolekcji portretów oraz tarcz herbowych toruńskich mieszczan. Była najważniejszą miejską salą i gościła niejednokrotnie władze królewskie, posłów oraz inne ważne osobistości. To tu odbywały się również sejmiki pruskie oraz aż trzykrotnie sejmy polskie. W tej Sali przekazano Polakom władzę w 1920 roku. Dziś nadal pełni funkcję reprezentacyjnej sali, w której odbywają się spotkania, konferencje i koncerty.


Wieża Ratuszowa
Zbudowana w 1274 roku jest najstarszą wieżą tego typu w Europie środkowo-wschodniej i najstarszą częścią samego Ratusza. Znajduje się u zbiegu skrzydeł południowego i wschodniego i wybudowana została w typie flandryjskich wież strażniczych. W przeszłości pokryta była także wysokim gotyckim hełmem, który dumnie wystawał nad miastem do roku 1703, kiedy to w wyniku szwedzkiego ataku wieża niemal doszczętnie spłonęła. Najbardziej ucierpiało znajdujące się tam miejskie archiwum, z którego nic nie pozostało.


Dziedziniec
Obszerny, wewnętrzny dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, pierwotnie z czterema przelotowymi bramami, obecnie jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów. Dziś tylko dwie bramy są używane i otwierane – północna i południowa.  Odbywają się tu liczne wystawy czasowe, koncerty i inne wydarzenia.


Dwór Artusa
Obecny budynek Dworu Artusa, jeden z najbardziej reprezentatywnych gmachów toruńskiego Starego Miasta, został wzniesiony w latach 1889-1891 przez Rudolfa Schmidta na miejscu aż trzech innych budynków. Pierwotny Dwór Artusa z 1386 roku od początku był centralnym punktem życia towarzyskiego najbogatszych mieszczan. To tutaj podpisano II pokój toruński. Pierwotny budynek rozebrany w 1802 roku z powodu złego stanu technicznego został zastąpiony w 1829 roku nowym, dwupiętrowym gmachem przeznaczonym na scenę teatralną. Mieściła się tutaj również część Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Klub Studencki Od Nowa. Dziś budynek nadal pełni istotną funkcję w życiu kulturalnym i towarzyskim miasta. Obecnie jest siedzibą Centrum Kultury Dwór Artusa.


Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
Najnowsza w Toruniu, wielofunkcyjna sala koncertowo-kongresowa, powstała w latach 2013-2015. Oficjalnie otworzona 12 grudnia 2015 roku, stała się nową siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W 2008 roku, spośród 22 projektów zgłoszonych do międzynarodowego konkursu na Salę Koncertową w Toruniu, wybrano koncepcję autorstwa hiszpańskiego architekta Fernando Menisa – założyciela pracowni „MenisArquitectos S.L.P.”.  Centrum Kulturalno-Kongresowe składa się z czterech modułów zawierających Salę Koncertową na 882 miejsca, Salę Kameralną na 287 miejsc, sale konferencyjne, kawiarnię, biura oraz dwukondygnacyjny parking podziemny na 185 miejsc.


Kościół św. Jakuba
Kamień węgielny pod budowę kościoła położył biskup chełmiński Herman w roku 1309. Datę tę znamy dzięki upamiętnieniu jej w majuskułowym napisie, na dekoracyjnych glazurowanych cegiełkach okalającym wnętrze prezbiterium. Kościół zawsze pełnił funkcję parafialnego, przechodząc przez ręce swoich fundatorów tj. Krzyżaków, poprzez cysterki – benedyktynki i luteran, by w połowie XIX wieku powrócić w ręce sióstr zakonnych. Mimo, że jest najmłodszym i najmniejszym kościołem gotyckim w Toruniu, wyróżnia się swoim wyważeniem i względami architektonicznymi będąc przykładem budowli sakralnej w rzadkim na tych terenach układzie bazylikowym. Najcenniejszymi zabytkami wyposażenia są bogate i cenne średniowieczne polichromie ścienne oraz liczne zabytki sztuki gotyckiej, m.in. krzyż Drzewo Życia, obraz Pasji Chrystusowej, liczne figury i rzeźby oraz wyjątkowy XVII-wieczny prospekt organowy.


Kościół NMP
Budowę murowanego Kościoła rozpoczęli w 1343 roku franciszkanie, którzy przybyli do miasta krótko po jego założeniu w roku 1239. Zachowana do dziś monumentalna gotycka świątynia jest trzecim bądź nawet czwartym kościołem zbudowanym w tym miejscu. Zgodnie z surową franciszkańską regułą budowla od początku nie posiadała wieży, a jedynie zakończony trzema sygnaturkami szczyt. Z kościołem związana jest także historia Gimnazjum Akademickiego, szkoły półwyższej, z którą związane są wybitne postacie nie tylko dawnego Torunia. W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego, znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny.


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się na terenie nadanym przez władze miasta Bractwu Strzeleckiemu (Kurkowemu) w 1489 roku. Najstarsze wzmianki o powstałym budynku pochodzą z końca XVIII wieku. Sala widowiskowa MDK to dawna sala do ćwiczeń bractwa, w której zachowała się scena i balkon oraz stiukowa dekoracja plafonu i ścian z dekoracją arkadową i motywami liści akantu w neobarokowej stylistyce. Obecnie siedzibę ma tu od 1952 roku Młodzieżowy Dom Kultury, którego  głównym celem jest wychowanie odbiorców sztuki, jej przyszłych twórców i aktywnych uczestników życia społecznego.